NOx转换器

 NOx转换器 (机柜式/壁挂式)型号SY-NOx-A/B


技术特点:NO2 →NO 转化炉是基于空气中的NO二氧化氮,在NO2→NO 转化炉中,炉温控制在280℃~320℃,在炉中转化剂的作用下(还原作用)将二氧化氮NO2 还原成一氧化氮NO。

温控范围:280℃~320℃                   样气处理能力:300L/H 

输入样气压力范围:≤3bar                   控制精度:±1℃

出厂设定温度:298℃                       流量范围:0.5~2.0L/min

转换效率:﹥96%